INFO fra styret

MIF bandystyre 2018-2019

MIF bandystyre 2018-2019

Leder: Tom Andersen

Nestleder: Turid Kolstadløkken

Sekretær og dugnadsansvarlig: Ann Iren Svane Mathiassen

Kasserer: Lena Kjernås

Sportslig leder: Runar Andreassen

Styremedlem (anleggsansvarlig): Espen Nilsen

Styremedlem (dommer- og medlemsansvarlig): Tom Eriksen

Styremedlem (sponsoransvarlig): Kim Erik Petersen

__________________________________

Leder cupkomité: Jørn Hagen

Materiellansvarlig: Roger Knutsen 

Kaféansvarlig: Cathrine Riis Ulsbøl

--------------------------------------------------------

Fakturaadresse: faktura.mifbandyjr@gmail.com

_________________________________

Facebook:

MIF bandy

MIF bandy jr

MIF Vassenga bandycup

MIF Vassenga bandyskole