Særavgift 2013/14

Årets særavgift:

Lillegutt: 900,-

Søskenmoderasjon: 50%                        

Særavgiftene betales inn til kontonummer 2220 06 89546.

Betalingene merkes med spillerens navn og årsklasse.
 

MIF-medlemskap:

Må tegnes av alle aktive utøvere.

Se her for mer info.