Særavgift

Særavgift for 2013/2014-sesongen er kr 700. Det er 50% søskenmoderasjon

Særavgiften innbetales til konto 2220.0689.546.

Betalingene merkes med spillerens navn og årsklasse.
 

MIF-medlemskap:

Må tegnes av alle aktive utøvere.

Se her for mer info.