Særavgift

Særavgift for jenter er satt til kr 600, og må betales inn på konto: 2200 0689 546. Merkes med jentelag og spillerens navn. 

Det er 50 prosent søskenmoderasjon.