Lagene » Smågutt » Spillere

SØK

Lisens og særavgift

Årets særavgift:

Smågutt: 1100,-

Søskenmoderasjon: 50%                     

Særavgiften betales inn til kontonummer 2220 06 89546.

Betalingen merkes med spillerens navn og årsklasse.

Årets lisens:

Smågutt: 375,-

Dere får tilsendt betalingsopplysninger via mail etterhvert. (Det er derfor viktig at alle sjekker at riktig mailadresse ligger i laglista).

Alle må i tillegg være medlem i MIF. Du kan melde deg inn her.

Småguttspillere 2016/2017

Adrian Faye
Alexander Seljordslia
Andreas Barbo
David Stærkeby
Eirik Andersen
Eirik Vilming Karlsen
Erik Holstad
Henrik Honerud Olsen
Henrik Martinsen (hospitant)
Isak Brekkenes
Kasper Hultfelt
Kasper Pedersen Selbo (hospitant)
Leo Andersen (hospitant)
Marius Eriksen
Matilde Gommerud
Mats Hval (hospitant)
Mats Hafskjold Nedberg
Mikael Lersbryggen
Nataniel Zimmermann
Sander B Solberg
Tobias Øen