Cuper » Vassenga Cup » Spilleregler

Spilleregler Vassenga Cup 2017

Spilleregler gjelder kun for klassen Lillegutt 2005 og Lillegutt 2006

Bane

Det spilles på baner med mellomstore mål. Det er vanter kun på langsidene.
Hvert lag spiller med 7 spillere hvorav en spiller skal være målmann. I klassen Lillegutt 04 kan det for forseelser foretas utvisning på 2 eller 4 minutter.

Protester

Evt. protester skal leveres skriftlig til sekretariatet (den myndighet kampen sorterer under) innen 15. min etter ferdigspilt kamp. Protestgebyr er kr. 300,- og betales inn samtidig. Blir protesten tatt til følge blir gebyret tilbakebetalt. For øvrig gjelder NBF’s protest og appelreglement.

Poenggiving

For vunnet kamp gis 2 poeng.  For uavgjort kamp gis 1 poeng, for tapt kamp gis 0 poeng. Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seier, regnes resultatet som 1-0.

Timeout

Samtlige kamper i Vassenga Cup spilles uten timeout

 

Rekkefølge ved innledende runder

Det laget som oppnår høyest poeng etter innledende runder er vinner. 

Hvis to eller flere lag står likt i poeng, er det laget som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør som vinner. 

Hvis lagene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende. 

Skulle to eller flere lag fortsatt stå likt er det lagenes målforskjell i innledende runder som er avgjørende. 

Skulle også målforskjellen være den samme, er laget som har scoret flest mål i puljespill vinner. 

Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast/loddtrekning.  Myntkast/loddtrekning skal utføres av trener/lagleder.

Beste 2'dre lag

Det laget som har oppnådd flest poeng etter innledende runder går videre til semifinale. 

Hvis to eller flere lag står likt i poeng, er det laget med best målforskjell etter innledende runder som går videre. 

Skulle to eller flere lag ha lik målforskjell etter innledende runder, vil det laget som har scoret flest mål i innledende runder gå til semifinale.

Skulle også to eller flere lag ha lik målforskjell og scoret like mange mål etter innledende runder, avgjøres rekkefølgen ved myntkast/loddtrekning.  Myntkast/loddtrekning skal utføres av trener/lagleder.

 

For sent oppmøte

Ved mer enn 5. min for sent oppmøte tapes kampen på “walk over”.  Resultatet blir satt til 1-0

 

Lisens/spillere

Alle lagledere skal påse at alle spillere er forsikret, ha løst spillerlisens. En spiller har IKKE lov til å spille på flere lag i samme turnering.Kun hvis dispensasjon. Dersom dette gjøres vil det medføre diskvalifikasjon av laget.


For “gamle” spillere

Det er ikke tillatt å benytte for gamle spillere. Kun hvis dispensasjon. Dersom dette gjøres vil det medføre diskvalifikasjon av laget.

Sluttspillklasser

Alle spillere skal ha nummererte drakter som stemmer med innlevert lagliste. Laglister skal inneholde fullt navn.

 

Sluttspill Lillegutt 2005
Hvis en semifinale, bronsefinale eller finale i denne klassen ender uavgjort etter ordinær tid spilles ”sudden death” i 1x5 minutter. Dersom det fortsatt står uavgjort, avgjøres kampen med straffekonkurranse. Hvert lag tar 3 straffer med forskjellige spillere. Dersom det fortsatt står likt, tas en og en straffe til en vinner er kåret.

Sluttspill Lillegutt 2006

Hvis en semifinale, bronsefinale eller finale i denne klassen ender uavgjort etter ordinær tid, avgjøres kampen med straffekonkurranse. Hvert lag tar 3 straffer med forskjellige spillere. Dersom det fortsatt står likt, tas en og en straffe til en vinner er kåret.Samme spiller kan ikke ta ny straffe før alle spillere har hatt 1 forsøk hver.