Dommere » Utdanningspyramide for bandy-og rinkbandydommere i NBF

Utdanningspyramide for bandy-og rinkbandydommere i NBF

Klubbdommerkurs (trinn 1)
Teoretisk innføringskurs på 3 timer (en kveld) som foregår i eget klubbmiljø i regi av klubben. Felles for bandy og rinkbandy.
Ingen eksamener og krav om dømming av obligatoriske kamper.

Målgruppen er spillere 14 år og eldre, samt foreldre/ledere uten større bandyerfaring.
Innføringskurset tar for seg litt om dommerens praktiske forberedelser før kampstart, regler i bandy-, 7-er bandy og rinkbandy. Videre litt om holdninger, dommertegn og bevegelsesmønstre.
Hensikten er å fremskaffe dommere til eget bruk i klubben, spesielt for å dekke behovet i de yngste klassene.


Dommeraspirantkurs (trinn 2) (arrangeres des07 /jan 08 i Mjøndalen, åpent for alle klubber)
Praktisk/metodisk 1-dagskurs (8 timer) i regi av bandykretsen.
Fortrinnsvis felles for bandy og rinkbandy.
Ingen skriftlig/muntlig eksamen, men dømming av minst 4 obligatoriske kamper (både rink og bandy) samme sesong kvalifiserer for opptak på kretsdommerkurs.
Dommeraspirantkurs og 4 dømte kamper med makker gir tittel "Dommeraspirant". Makkerne evaluerer hverandre umiddelbart etter kampene.
Kretsene autoriserer.

Målgruppen er foreldre/ledere uten større bandyerfaring og spillere 15 år og eldre.


Kretsdommerkurs (trinn 3A)
Praktisk/metodisk 1-dagskurs (8 timer) i regi av bandykretsen.
Fortrinnsvis felles for bandy og rinkbandy.
Muntlig regelprøve skal avlegges på kurset, samt at alle deltakerne skal prøves i praktisk dømming. Kretsdommerkurs gir tittel "Kretsdommeraspirant".

Målgruppen er autoriserte dommeraspiranter. Spillere som er eldre enn 20 år, og har omfattende aktiv erfaring, kan etter søknad gis disp for direkte opptak på kretsdommerkurs.


Kretsdommergraden (trinn 3B):
Kravene for å gå opp til graden er avlagt kretsdommerkurs, samt dømt minst 4 (både bandy og rink) obligatoriske kamper i sesongen med makker. Makkerne evaluerer hverandre etter kampene.
Kretsdommeraspiranten blir vurdert av erfaren dommer i kamp (bandy/rinkbandy), og hvis kampen dømmes til karakter bestått er graden tatt. Ny dommertittel er "kretsdommer".
Kretsdommeraspirantene tar selv kontakt med kretsene for å melde seg opp til avlegging av graden.
Kretsene autoriserer.


Forbundsdommergraden (trinn 4):
Kravene for å kunne gå opp til graden er "omfattende" dømming som kretsdommer i minst to sesonger.
Klart kravet til NBFs standardiserte fysiske løpe-og skøytetester.
Teoriprøve besvares til karakter "bestått". Praktisk dommerprøve gjennomføres til karakter "bestått" i en "betydningsfull" bandy/rinkbandykamp.
Det gjennomføres adskilte prøver for bandy og rinkbandy.
Dommertittel: Forbundsdommer bandy - eller rinkbandy.
NBF autoriserer.


Internasjonal dommer (trinn 5):
FIBs dommerkomité, i samarbeide med NBF, oppnevner hvert år 6 dommere blandt våre beste forbundsdommere. FIB-dommerne dømmer internasjonale turneringer og landskamper i bandy og rinkbandy.