Lagene » Smågutt » Nyheter

SØK

Lisens og særavgift

Årets særavgift:

Smågutt: 1100,-

Søskenmoderasjon: 50%                     

Særavgiften betales inn til kontonummer 2220 06 89546.

Betalingen merkes med spillerens navn og årsklasse.

Årets lisens:

Smågutt: 375,-

Dere får tilsendt betalingsopplysninger via mail etterhvert. (Det er derfor viktig at alle sjekker at riktig mailadresse ligger i laglista).

Alle må i tillegg være medlem i MIF. Du kan melde deg inn her.

Mif bandy jr på facebook

Det er opprettet en egen side på facebook hvor det vil bli lagt ut masse info om MIF junior bandy. Her vil du finne informasjon om hva som skjer utover høsten og vinteren.

Dette er også et sted hvor det er gode muligheter for å både kjøpe og selge brukt bandyutstyr. Sjekk ut her.

Særavgift og lisens

Viktig at alle betaler særavgift og lisens så fort som mulig. Ingen spillere vil få spille kamper før dette er betalt!

Årets særavgift:

Smågutt: 1100,-

Søskenmoderasjon: 50%                     

Særavgiften betales inn til kontonummer 2220 06 89546.

Betalingen merkes med spillerens navn og årsklasse.

Årets lisens:

Smågutt: 375,-

Dere får tilsendt betalingsopplysninger via mail etterhvert. (Det er derfor viktig at alle sjekker at riktig mailadresse ligger i laglista).

Alle må i tillegg være medlem i MIF. Du kan melde deg inn her.