Velkommen til MIF bandy junior!

Lagånd, kameratskap og innsats må alltid gå foran