Aktivitetsavgift bandy

MIF bandy jobber for å holde aktivitetsavgiften lav. Vi ønsker å tilby en aktivitet som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. 

Ønsker du å melde ditt barn på en bandyaktivitet? 

Innmelding i MIF og påmelding bandy gjøres via MIFs medlemssystem Rubic

Kontakt MIF bandys medlemsansvarlige Johan Førde – tlf 93006674 hvis du har spørsmål om innmelding eller se lagssidene for kontaktinformasjon til trenere og lagledere for ditt barns aldersgruppe.

Dette koster det å spille bandy:

 • Alle spillere må også være medlem i MIF og betale medlemskontinget til klubben. Medlemskontingenten varierer med utøvers alder. Det er også familierabatt. Se oversikt over pris her.
 • Innmelding i MIF og påmelding bandy gjør du her.  
 • Dersom du allerede er medlem i MIF og vil melde deg på bandy, gjøres det via medlemssiden din i Rubic.
 • Alle spillere må betale en aktivitetsavgift til bandygruppa. Denne går til å dekke bandygruppas utgifter til drift og utvikling av aktiviteter (seriespill, cuper mm) og andre tiltak som bandystyret beslutter.
 • Det er 50% søskenmoderasjon
 • Aktivitetsavgiften fastsettes av årsmøtet i bandygruppa.
 • Aktivitetsavgift bandy faktureres fra Rubic.
MIF har opprettet et solidaritetsfond for å bidra til at alle kan bli med. Ta kontakt med oss for mer informasjon og søknad om støtte
 
 • Aktivitetsavgift bandy jr 2023-2024:
   • Junior 1600 kr
   • Gutt (2007-2008) 1500 kr
   • Smågutt (2009-2010) 1400 kr
   • Lillegutt (2011-2012) 1100 kr
   • Knøtt (2013-2015) 800 kr
   • Jenter 800 kr
   • Bandyskole (2015-2018) 100 kr
 • Spillere må i tillegg betale spillerlisens til Norges bandyforbund. Denne faktureres også via MinIdrett. Spillerlisens for spillere født 2011 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) er 30 kr. 
 • Se Norges bandyforbund for informasjon om kostnad for eldre spillere