Aktivitetsavgift bandy 2020-2021

MIF bandy jobber for å holde aktivitetsavgiften lav. Vi ønsker å tilby en aktivitet som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. 

Aktivitetsavgiften fastsettes av årsmøtet i bandygruppa. Alle spillere må være medlem i MIF. Innmelding i MIF gjøres her.

Aktivitetsavgift faktureres via MinIdrett. 

Spillere må i tillegg betale spillerlisens. Denne faktureres også via MinIdrett. Se Norges bandyforbund for informasjon om kostnad. 

Aktivitetsavgift 2020-2021

  • Junior 1600 kr
  • Gutt (2004-2005) 1500 kr
  • Smågutt (2006-2007) 1400 kr
  • Lillegutt (2008-2009) 1100 kr
  • Knøtt (2010-2014) 800 kr
  • Jenter 800 kr
  • Bandyskole 100 kr

 

X