Aktivitetsavgift bandy

MIF bandy jobber for å holde aktivitetsavgiften lav. Vi ønsker å tilby en aktivitet som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. 

Ønsker du å melde ditt barn på en bandyaktivitet? 

Innmelding i MIF og påmelding bandy gjøres via MIFs medlemssystem Rubic

Kontakt MIF bandys medlemsansvarlige Johan Førde – tlf 93006674 hvis du har spørsmål om innmelding eller se lagssidene for kontaktinformasjon til trenere og lagledere for ditt barns aldersgruppe.

Dette koster det å spille bandy:

 • Alle spillere må også være medlem i MIF og betale medlemskontinget til klubben. Medlemskontingenten varierer med utøvers alder. Det er også familierabatt. Se oversikt over pris her.
 • Innmelding i MIF og påmelding bandy gjør du her.  
 • Dersom du allerede er medlem i MIF og vil melde deg på bandy, gjøres det via medlemssiden din i Rubic.
 • Alle spillere må betale en aktivitetsavgift til bandygruppa. Denne går til å dekke bandygruppas utgifter til drift og utvikling av aktiviteter (seriespill, cuper mm) og andre tiltak som bandystyret beslutter. Det er 50% søskenmoderasjon. Aktivitetsavgiften fastsettes av årsmøtet i bandygruppa. Aktivitetsavgift bandy faktureres fra MIF bandy. 
 • Aktivitetsavgift bandy jr 2021-2022:
   • Junior 1600 kr
   • Gutt (2005-2006) 1500 kr
   • Smågutt (2007-2008) 1400 kr
   • Lillegutt (2009-2010) 1100 kr
   • Knøtt (2011-2015) 800 kr
   • Jenter 800 kr
   • Bandyskole 100 kr
 • Spillere må i tillegg betale spillerlisens til Norges bandyforbund. Denne faktureres også via MinIdrett. Spillerlisens for spillere født 2010 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) er 25 kr. 
 • Se Norges bandyforbund for informasjon om kostnad for eldre spillere.

Drammen kommunes fritidskort-ordning gir økonomisk støtte til barn og unges aktiviteter. Alle barn mellom 6 og 18 år kan få 1000 kr i halvåret til dekking av utgifter til fritidsaktiviteter. MIF bandys aktiviteter er registrerte i fritidskortet. Det er også mulig å få dekket NBF-lisens.  

Se mer informasjon her Drammen kommunes informasjon om registrering og bruk av fritidskortet

Har du allerede betalt lisens og ønsker å søke refusjon?

 Kommunen har nå fått på plass en ordning for klubbene som ikke har hatt mulighet til refusjon tidligere. Før dere begynner så er det viktig at barnet allerede er registrert på https://drammen.friskus.com/
 
Når dette er gjort så anbefaler vi at dere har finner frem en kvittering på innbetalt beløp enten som en kopi av en standard faktura (Bilde eller scannet). For å gjennomføre refusjonssøknaden trenger dere også personnummer til barnet dere søker refusjon for.
 
 
Spørsmål om refusjon sendes: fritidskortet@drammen.kommune.no
X