Aktivitetsavgift bandy 2020-2021

MIF bandy jobber for å holde aktivitetsavgiften lav. Vi ønsker å tilby en aktivitet som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. 

Ønsker du å melde ditt barn på en bandyaktivitet? Kontakt MIF bandys medlemsansvarlige Johan Førde – tlf 93006674.

 

Dette koster det å spille bandy:

  • Alle spillere må betale en aktivitetsavgift til bandygruppa. Denne går til å dekke bandygruppas utgifter til drift og utvikling av aktiviteter (seriespill, cuper mm) og andre tiltak som bandystyret beslutter. Det er 50% søskenmoderasjon. Aktivitetsavgiften fastsettes av årsmøtet i bandygruppa. Aktivitetsavgift bandy faktureres via MinIdrett.  
  • Spillere må i tillegg betale spillerlisens til Norges bandyforbund. Denne faktureres også via MinIdrett. Se Norges bandyforbund for informasjon om kostnad. 
  • Alle spillere må også være medlem i MIF og betale medlemskontinget til klubben. Innmelding i MIF gjøres her.

Drammen kommunes fritidskort-ordning gir økonomisk støtte til barn og unges aktiviteter. Alle barn mellom 6 og 18 år kan få 1000 kr i halvåret til dekking av utgifter til fritidsaktiviteter. MIF bandys aktiviteter er registrerte i fritidskortet. Se Drammen kommunes informasjon om registrering og bruk av fritidskortet

Aktivitetsavgift bandy jr 2021-2022

  • Junior 1600 kr
  • Gutt (2005-2006) 1500 kr
  • Smågutt (2007-2008) 1400 kr
  • Lillegutt (2009-2010) 1100 kr
  • Knøtt (2011-2015) 800 kr
  • Jenter 800 kr
  • Bandyskole 100 kr
X