Kontaktinformasjon MIF bandy​

Kontakt oss på følgende epostadresser:

Bandystyret 2023-2024 består av:

Det er tre arbeidsgrupper i tillegg til styret. Ledere her har også møterett i styret:

Iskjøring

MIF bandy drifter Vassenga kunstisbane på dagtid i hht avtale med Drammen kommune. Kontaktperson: Tor Tveter – tlf 906 92 819

MIF bandy drifter kunstisbanen på kveldstid som dugnad. Kontaktperson: Brede Solberg – tlf 928 00 437