Kontaktinformasjon MIF bandy​

Kontakt oss på følgende epostadresser:

Bandystyret 2020-2021 består av:

————————————-

Det er tre arbeidsgrupper i tillegg til styret. Ledere her har også møterett i styret: