MIF bandy knøttelag

Knøttelagene er gutter og jenter fra 6-10 år. Lagene spiller på 7erbane.  Sesongen 2022-2023 består gruppa av spillere født fra 2012-2016. Lagene trener på samme tidspunkt.

Det settes i utgangspunktet opp lag for hvert årskull. Der det er få spillere, dannes lag av flere årskull.

Alle lag i MIF bandy spiller seriespill og kan delta på inntil 5 cuper hver sesong

Treningstider:

Kamper knøttelag 2022-2023