MIF bandy årsmøte 2021

Bandygruppas styre innkaller herved til årsmøte i MIF bandy 22. februar 2021 kl 19.00 i kafeen på Vassenga. Det er åpent for et begrenset antall deltakere på grunn av korona. Meld dere på møtet på bandy@mif.no innen 18. februar. Møtet streames på Teams dersom det blir stort antall påmeldinger til møtet og antallsbegrensingene i kafeen overskrides.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.02.20. Saker sendes skriftlig til bandy@mif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet bandygruppas nettside.

Saksliste finner du her

Vedlegg:

  1. Årsberetning 2020
  2. Regnskap 2020 og budsjett 2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MIF bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MIF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se MIFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan bandygruppas leder Tom Andersen kontaktes på telefon 970 23 880

Del med dine venner!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
X