MIF bandy årsmøte 2023

Bandygruppas styre innkaller herved til årsmøte i MIF bandy mandag 20. februar 2023 kl 19.00 i kafeen på Vassenga.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.02.22. Saker sendes skriftlig til bandy@mif.no.

Fullstendig sakliste for årsmøtet 2023 finner du her:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MIF bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MIF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se MIFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan bandygruppas leder Tom Andersen kontaktes på telefon 970 23 880

Del med dine venner!

Facebook
Twitter