MIF bandy årsmøte mandag 7. februar 2022

Bandygruppas styre innkaller herved til årsmøte i MIF bandy 7. februar 2022 kl 19.00 i kafeen på Vassenga. Det er åpent for et begrenset antall deltakere på grunn av korona. Meld dere på møtet på bandy@mif.no innen 5. februar. Møtet streames på Teams dersom det blir stort antall påmeldinger til møtet og antallsbegrensingene i kafeen overskrides.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.22. Saker sendes skriftlig til bandy@mif.no.

Fullstendig sakliste finner du her. Her finner du Årsmelding 2021 og regnskap 2021 og budsjett 2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MIF bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MIF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se MIFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan bandygruppas leder Tom Andersen kontaktes på telefon 970 23 880

Del med dine venner!

Facebook
Twitter